Kimyasal Depolama Tankları Boyama

Kimyasal depolama tanklarında koruyucu kaplamalar ve genel sanayi boyaları kullanılır. Tank boya uygulamaları atmosfere açık alanlarda yapıldığı için uygun ortam şartlarını oluşturmak zordur. Bu nedenle tank kaplaması olarak kullanılacak ürünlerin yüksek nem ve düşük sıcaklık başta olmak üzere değişken atmosferik koşullar da uygulanabilmesi önemlidir. Yüksek nem ve düşük sıcaklıkta sorunsuz kürlenebilen ürünler, boya uygulamalarının eksik kürlenme, çatlama ve matlaşmasına neden olur.

Kimyasal Tankların Boyanması Size Bir Takım Avantajlar Sağlar;

– Tanklardaki Korozyonu Önler

– Kimyasal Aşınma Önlenir

– Tankınızın Ömrü Uzar

Tank içi kaplamanın, yakıt tanklarında bulunan üç ayrı faza aynı anda dayanıklı olması gerekir: Su, Akaryakıt ve Akaryakıt Buharı

Çelik yapıların yüzey hazırlık kalitesi, uygulanan boyanın koruyucu kaplama olarak performansını önemli ölçüde etkiler. Yüzeyde oluşan pas, hadde pulu, tuz, toz, gres ve yağ gibi kirliliklerin bulunması ve yüzey profilinin kalitesi, kaplama performansını etkileyen başlıca faktörler arasındadır. Beklenen dayanım ömründen önce gerçekleşen boya filmindeki başarısızlıkların büyük bölümü yetersiz yapılan yüzey hazırlığından kaynaklanmaktadır. Yüzey temizliği kontrolü süreklilik gerektiren bir işlemdir. Yapılacak olan boyanın kesinlikle temiz yüzeye yapılması gerekir. Kullanılan boya ve boya teknolojisininde uygun olması gerekiyor.